ทัศนศึกษา

เยี่ยมชม ฟาร์มหอยทากเชิงนิเวศแห่งแรกของเอเชีย

(www.siamsnail.com)

ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.  ลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

(photo: www.bangkokbiznews.com)