การชำระค่าลงทะเบียน

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ได้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อบัญชี น.ส.มาฆมาส สุทธาชีพ และ นายขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 156-2-21673-7

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินแล้ว กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงินต่อไป