คำแนะนำในการเขียนบทคัดย่อ

คำแนะนำในการเขียนบทคัดย่อ

การส่งบทคัดย่อ ท่านต้องทำการสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการก่อน จากนั้นจึง เข้าสู่ระบบ เพื่อส่งบทคัดย่อ

  1. เขียนบทคัดย่อที่เป็นผลงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยใจความเดียวกัน โดยจะพิมพ์ลงในหนังสือรวบรวมบทคัดย่อขนาด A4 (21.0 x 29.7 เซนติเมตร) โดยเนื้อหาของบทคัดย่อควรสั้นกระชับได้ใจความเกี่ยวกับผลงานวิจัยในภาพรวม จุดเด่นในงานวิจัยและแนวทางการทำวิจัยต่อ
  2. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตั้งขอบกระดาษ 2 เซนติเมตร ทั้ง 4 ด้าน กระดาษขนาด A4
  3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK รายละเอียดและรูปแบบการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โปรดดูในตารางด้านล่าง และดูตัวอย่างบทคัดย่อ
  4. ชื่อเรื่อง ไม่ควรยาวเกิน 2 บรรทัด และให้ใส่ E-mail address ของผู้วิจัยหลักเท่านั้น
  5. โปรดตรวจสอบตัวสะกด การใช้ภาษาให้ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลและรูปแบบ ให้ถูกต้องก่อนส่ง หมดเขตรับบทคัดย่อ  วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

บทคัดย่อภาษาไทย

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

1. แบบอักษร

TH Sarabun PSK

TH Sarabun PSK

2. ชื่อเรื่อง

ตัวอักษรขนาด 16 ตัวเข้ม

ตัวอักษรขนาด 16 ตัวเข้ม

3. ชื่อคณะผู้วิจัย

ตัวอักษรขนาด 16 ตัวเข้ม

ตัวอักษรขนาด 16 ตัวเข้ม

4. ผู้วิจัยหลัก

ใช้ “ * ”ท้ายชื่อผู้วิจัยหลัก

ใช้ “ * ”ท้ายชื่อผู้วิจัยหลัก

5. คณะผู้วิจัย

ตัวเลขเป็นตัวยก ท้ายชื่อผู้วิจัย

ตัวเลขเป็นตัวยก ท้ายชื่อผู้วิจัย

6. สถานที่ทำงานและที่อยู่

ตัวอักษรขนาด 12 ตัวเอน

ตัวอักษรขนาด 12 ตัวเอน

7. เนื้อหาบทคัดย่อ

ตัวอักษรขนาด 14 

ตัวอักษรขนาด 14 

8. ความยาวของเนื้อหา

ไม่ควรเกิน 20 บรรทัด

ไม่ควรเกิน 300 คำ

 

ตัวอย่างบทคัดย่อ

ตัวอย่างบทคัดย่อในรูปแบบ Microsoft Word
ตัวอย่างบทคัดย่อในรูปแบบ Adobe PDF