การเดินทางและสถานที่จัดประชุม (ล่าสุด)

 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โทร. 02-290-0125 ต่อ 7153 (คุณจารุทรรศน์ บุญรื่น)   http://www.chaophyapark.com/


การเดินทาง  

  • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีรัชดาภิเษก (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษกประมาณ   

         400 เมตร เดินย้อนขึ้นมาทางด้านสถานี MRT สุทธิสาร)

  • รถโดยสารประจำทางสาย 73ก, 129, 136, 137, 179, 514, 206, 555
  • สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรม